Słowo dobro-wolność – podzielone na dwa myślnikiem zawiera w sobie trzy pojęcia: dobro, wolność, dobrowolność.

Jak je rozumiem? Dobro postrzegam jako najbardziej troskliwą wartość bycia ze sobą wśród innych. Powinno się to dziać bez narzucania innym swojej woli i polega na odpowiednim skupieniu się na sobie celem przygotowania się do dawania innym tego, co wypracowało się energetycznie dla siebie. Czynienie siebie szczęśliwym jest bardzo moralnym postępowaniem dla innych, którzy chętnie przebywają w towarzystwie kogoś, kto cieszy się życiem. Jedna z  możliwych interpretacji wolności identyfikuje ją jako obszar możliwości realizacji swoich poglądów, zainteresowań, przekonań, identyfikacji tożsamościowych tak, by mieścić się wśród innych bez narzucania im swojego sposobu wolności. Dobrowolność to ochota do działania pozbawiona jakichkolwiek zewnętrznych wskazówek.