OROBEK NAUKOWY

Monografie

1999

 • Eugeniusz Józefowski, „Książka o książkach”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1999, stron 106, ISBN 83–86832–88–6

2009

 • Eugeniusz Józefowski, „Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych”, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009, stron 168, ISBN 978–83–7405–477–5

2011

 • Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski, „Arteterapia w edukacji i resocjalizacji. Wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne”, Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny, Siedlce 2011, stron 242, ISBN 978–83–7051–652–9

2012

 • Eugeniusz Józefowski, Anita Stefańska, Marta Szabelska–Holeksa „O arteterapii, edukacji i sztuce – teksty rozproszone i niepublikowane”, Wydawnictwo Naukowe UAM, stron 422 z czego teksty Eugeniusza Józefowskiego od strony 9 do 156, ISBN 978–83–232–2481–5
 • Eugeniusz Józefowski „Arteterapia w sztuce i edukacji”, Wydawnictwo Naukowe UAM, stron 170, płyta DVD z prezentacjami i filmami, ISBN 978–83–232–2480–8

2015

 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki”, Wydawca Drukarnia Jaks, Wrocław 2015, stron 544, ISBN ISBN 978–83–62663–72–9
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Creative workshop as an opportunity for subjective development in the sphere of fine art Research on the educational dimension of visual creation”, Wydawca Drukarnia Jaks, Wrocław 2015, stron 546, ISBN 978–83–62663–76–7

2016

 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz, „Nad–pisane książki”, Wydawca Domek Miedziorytnika, Wrocław 2016, format A4, stron 44, ISBN 978–83–943948–3–7
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz, „Zufluchtsirte die Malerei von Eugeniusz Józefowski – Miejsca schronienia malarstwo Eugeniusza Józefowskiego”, Wydawca Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław 2016, format 21 x 21 cm, stron 44, ISBN 978–83–644119–82–9

2017

 • Eugeniusz Józefowski, „Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce”, Wydawca Difin, Warszawa 2017, format 16 x 23 cm, stron 202, ISBN 978–83–8085–407–9
 • Eugeniusz Józefowski, „Rzeczywistość wpisana w kratkę”, Wydawca Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2017, format 22 x 15,5 cm, stron 218, ISBN 978–83–65638–42–7

2019

 • Eugeniusz Józefowski, „Na marginesie i w obronie przed marginalizacją”, Wydawca Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2019, stron 250, ISBN 978–83–65638–99–1

 

Monografie o artyście (recenzowane)

 • Janina Florczykiewicz, „Chwile uważności Eugeniusza Józefowskiego”, Wydawca Drukarnia Jaks, format 23,5 x 30,5 cm, stron 140, ISBN 978–83–62663–02 Wrocław 2016
 • Janina Florczykiewicz, „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji plastycznej w Polsce w XX i XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza ASPRA Warszawa, stron 208, ISBN 978–83–7545–878–7 oraz ISBN 978–83–7051–896–7. W publikacji tej zawarte są materiały historyczne o Eugeniuszu Józefowskim oraz omówienie koncepcji edukacji sztuką

 

Redakcje naukowe książek

2012

 • pod redakcją Eugeniusza Józefowskiego, Janiny Florczykiewicz‚ „Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i terapeutycznych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań–Kalisz 2012, stron 216, ISBN 978–83–62135–67–7

 

Rozdziały w książkach, artykuły w publikacjach zbiorowych i w czasopismach

1984

 • Eugeniusz Józefowski, „Projektowanie graficzne”, „Plastyka w szkole”, nr 2/84; ISSN 0324–8844

1985

 • Eugeniusz Józefowski, „Malowanie kamieni”, „Wychowanie w przedszkolu”, nr 1/85 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; ISSN 0137–8082

1987

 • Eugeniusz Józefowski, „Możliwości zastosowania akcji plastycznej w klasach początkowych”, w pracy zbiorowej „Problemy wychowania przez sztukę”, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1987

1989

 • Eugeniusz Józefowski, „Akcje”, „Plastyka w szkole”, nr 1/89; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; ISSN 03324–8844
 • Eugeniusz Józefowski, „Drzewa i kamienie”, Plastyka w szkole”, nr 2/89, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; ISSN 03324–8844
 • Eugeniusz Józefowski „Warsztaty artystyczne z dziećmi i samym sobą”, „W Misji”, 4/8/1989, str. 26–31; ISSN 0860–5181

1995

 • Eugeniusz Józefowski, „Poza granicami ego”, w pracy zbiorowej „Studia o sztuce dla dziecka”, nr 9/95; Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży; ISBN 83–85036–40–7

1997

 • Eugeniusz Józefowski, „Inna książka” w rozumieniu studentów IV roku na zajęciach w Pracowni Edukacji Twórczej”, w pracy zbiorowej „Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny”; Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1998, ISBN 83–86832–53–3

2000

 • Eugeniusz Józefowski, „Warsztaty twórcze z dziećmi i młodzieżą na podstawie własnych doświadczeń”, w pracy zbiorowej „U podstaw edukacji plastycznej”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISBN 83–227–1599–4

2002

 • Eugeniusz Józefowski, „Jedna z metod edukacji plastycznej”, w pracy zbiorowej „Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży”, Uniwersytet Zielonogórski, str. 331–341, ISBN 83–89321–09–2

2005

 • Eugeniusz Józefowski, „Praktyka sztuki jako terapia – kilka uwag edukatora sztuki”, w pracy zbiorowej „Metody i formy terapii sztuką”, redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk–Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, str. 25–30, ISBN 83–7481–007–6
 • Eugeniusz Józefowski, „Warsztaty twórczej aktywności plastycznej w Pracowni Edukacji Twórczej”, w pracy zbiorowej „Metody i formy terapii sztuką”, redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk–Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, str. 191–196, ISBN 83–7481–007–6
 • Eugeniusz Józefowski, „Warsztaty twórcze w edukacji plastycznej”, w pracy zbiorowej „Dylematy edukacji artystycznej”, tom I, „Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze”, pod redakcją naukową Wiesławy Limont i Kamilli Nielek – Zawadzkiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, str. 388–410, ISBN 83–7308–617–X.

2006

 • Eugeniusz Józefowski, „W poszukiwaniu księgi”, w pracy zbiorowej „Kulturowe konteksty baśni” tom 2, „W poszukiwaniu straconego królestwa”, pod redakcją Grzegorza Leszczyńskiego, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2006, str. 236–242, ISBN 83–60557–00–4
 • Eugeniusz Józefowski, „Warsztaty twórcze jako forma kreacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym”, w pracy zbiorowej „Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce”, pod redakcją Stanisławy Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, str. 129–136, ISBN 978–83–7395–176–1
 • Eugeniusz Józefowski, „Chleba naszego powszedniego”, [w:] Edyta Cieślik–Moczek, Eugeniusz Józefowski, „Krowie opowieści – warsztaty edukacji twórczej”, Akademia im. Jana Długosza Częstochowie, Wydawnictwo „Typoscript”, Wrocław 2006, str. 6–12, ISBN 83–89366–65–7

2008

 • Eugeniusz Józefowski, „Projektowanie doświadczenia religijnego przy kreacji plastycznej”, w pracy zbiorowej „Język doświadczenia religijnego”, tom I, Uniwersytet Szczeciński Wydział Teologiczny, Szczecin 2008, str. 69–74, ISBN 978–83–89872–22–7

2009

 • Eugeniusz Jósefowski, „Ten Years of State Vocational schools in Poland”, [in:] „New Architektures In The European Higher Education Area”, Padagogiche Hochchule, Wien 2009, Band 3, ISBN 978–3–643–50024–3
 • 8 Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego, „Kieszeń Vincenta”, Poznań 2009, Wydawnictwo Centrum Sztuki Dziecka oraz Stowarzyszenia Artystyczno Edukacyjnego Magazyn, ISBN 978–83–60557–38–9, autorstwo artykułu „Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych – na podstawie doświadczeń własnych”, strony 79–84; wersja dwujęzyczna polsko–angielska

2010

 • Eugeniusz Józefowski, „Warsztaty twórcze”, [w:] „Aktywność twórcza w edukacji i terapii”, Tom I, pod redakcją naukową Aleksandry Chmielnickiej–Plaskoty, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im . Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2010, str. 15–27, ISBN 978–83–89600–81–3
 • Eugeniusz Józefowski, „Arteterapia – praktyka oddziaływań terapeutycznych przy pomocy kreacji plastycznej – pytania i próby odpowiedzi”, kwartalnik „Arteterapia – terapia sztuką w praktyce”, nr 3 (11), str. 4–9; ISSN 1899–4377
 • Eugeniusz Józefowski, „Pierwsze Warsztaty Form Arteterapeutycznych”, kwartalnik „Arteterapia – terapia sztuką w praktyce”, nr 4 (11), strony 7–14, 15 reprodukcji barwnych; ISSN 1899–4377

2011

2012

 • Eugeniusz Józefowski, „O edukacji nauczycieli ku stosowaniu arteterapii w praktyce szkolnej”, w pracy zbiorowej „Wielkopolskie Forum Pedagogiczne w obliczu ewaluacji i innowacji” pod redakcją Kazimierza Denka, Leszka Pawelskiego, Bogdana Urbanka i Kazimierza Wenty, Wydawca UAM Poznań 2012, str 217–230, ISBN 978–83–62135–82–0
 • Eugeniusz Józefowski, „Art therapy through artistic creation in the teaching practice: realization of the course “Visual therapy workshop” (W:) K. Mausch, M. Śmiałek (ed.), Between theory and practice. Part 2, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno–Artystyczny, Poznań–Kalisz 2012, str. 26–62; ISBN 978–83–62135–88–2
 • Eugeniusz Józefowski, „O I warsztatach Form Arteterapii” „Podmiot Sztuka–Terapia–Edukacja” pod redakcją Mirosławy Cylkowkiej–Nowak, Joanny Imielskiej, Ewy Kasperek–Golimowskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012, str. 183–208; ISBN 978–83–7597–156–9
 • Eugeniusz Józefowski, „Obrazy – korzenie myśli – II Warsztaty Form Arteterapii” pod redakcją Eugeniusza Józefowskiego i Janiny Florczykiewicz‚ „Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i terapeutycznych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Kalisz 2012, str. 11–40, ISBN 978–83–62135–67–7
 • Eugeniusz Józefowski, „Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych” pod redakcją Samanty Kowalskiej i Jerzego Wypycha „Kształcenie estetyczne w ujęciu historycznym i współczesnym”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, str. 18–24, Poznań – Kalisz 2012 ISBN 978–83–62135–05–9

2013

 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. Wybrane aspekty teoretyczne i studium empiryczne” pod redakcją Agnieszki Roguskiej „Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności” Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2013, str. 273–291, ISBN 978–83–931326–5–2
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Warsztat twórczy jako przestrzeń rozwoju podmiotowego – pedagogiczne inklinacje sztuki współczesnej”, Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Kultura i Wychowanie nr 6 (2) 2013, str 63–82, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, ISSN 2083–2923
 • Eugeniusz Józefowski, „Pierwszy projekt badawczy wyłoniony w konkursie Narodowego Centrum Nauki realizowany na kaliskim Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu“ str. 182–195, III tom wydawnictwa ciągłego „Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski“, red. nauk. S. Kowalska, WPA UAM, Poznań–Kalisz 2013, ISBN 978–83–62135–17–2
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Pierwsze ustalenia projektu badawczego realizowanego na Wydziale Kaliskim UAM: „Warsztat twórczy jako przestrzeń przeobrażeń artystycznych, poznawczych i emocjonalnych – studium przypadku“ s. 196–207, III tom wydawnictwa ciągłego „Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski“, red. nauk. S. Kowalska, WPA UAM, Poznań–Kalisz 2013, ISBN 978–83–62135–17–2
 • Eugeniusz Józefowski, „Księga o słowie w przestrzeni miasta”, str. 85–88 oraz „Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki”, str. 107, „Biennalowa Kieszeń Vincenta – 12 Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego – Słowo” Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2013, ISBN 978–83–60557–83–9

2014

 • Eugeniusz Józefowski, „Wyobraźnia i obraz jako czynniki konstytuujące warsztat twórczy przy kreacji wizualnej”, „Dyskurs” Pismo Naukowo–Artystyczne nr 17/2014, str. 284–300, Wydawca Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ISSN 1733–1528
 • Eugeniusz Józefowski, „Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki”, str 7–9 oraz „Książka o odkrywaniu” str. 103–105, w publikacji “ 13 Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego – Kieszeń Vincenta, Poznań 12–16 maja 2014 roku” wydanej przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2013 i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn, Poznań 2014, ISBN 978–83–60557–86–0
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz: “The Creative Workshop as a Space for Subjective Development in the Areas if Creativity and Self – Esteem“, str. 67–78, “Some Current Issues in Pedagogy” Edited by Janos Tibor Karlovitz, International Research Institute s.r.o., Komarno 2014, Slovakia, ISBN 978–80–89691–12–8
 • Eugeniusz Józefowski, “Creative workshop as a form of contemporary art and a space for subjective development”, tekst “abstract“ wystąpienia str. 36, “2nd IRI International Educational Conference – Komarno 17–21 October 2014”, International Research Institute s.r.o., Komarno, Słowacja, ISBN 978–80–89691–13–5

2015

 • Eugeniusz Józefowski, „Creative Workshop as a Form of Contemporary Art and a Space for Subjective Development” w publikacji „Practice and Theory in Systems of Education” http://www.degruyter.com/view/j/ptse.2015.10.issue–1/issue–files/ptse.2015.10.issue–1.xml
 • Eugeniusz Józefowski, „Rola wyobraźni w autorskim warsztacie twórczym“, str. 91–105, w publikacji „Sztuka i edukacja. Sztuki wizualne.“,  (red.) Anna Boguszewska, Barbara Niścior, Wydział Artystyczny UMCS, Lublin 2015, ISBN 978–83–6528–901–8
 • Eugeniusz Józefowski, „Obraz i słowo w działaniu arteterapeutycznym jako czynniki podmiotowego doświadczenia iluzyjności rzeczywistości w kontekście odczucia baśniowości str. 201–209, w „Baśń we współczesnej kulturze – tom 2 – Królestwo człowiecze edukacja–psychoanaliza–arteterapia” Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978–83–941350–3–4
 • Eugeniusz Józefowski, „The Visual Thinking in Education by Art”, str 7–16, w publikacji „Case Studies from the Education”; Edited by Tibor János Karlovitz, ISBN 978–80–89691–23–4 International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2015, http://www.irisro.org/educonf2015june/index.html, http://www.irisro.org/educonf2015june/01Eugeniusz%20Jozefowski.pdf, całość publikacji pod adresem: http://www.irisro.org/educonf2015june/00Contents.pdf lub http://www.irisro.org/educonf2015june/index.html
 • Eugeniusz Józefowski „15 Międzynarodowe Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń Vincenta – Warsztaty Książki artystycznej, Poznań 2016”, w publikacji 14 Międzynarodowe Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń Vincenta Poznań, 4–7 maja 2015, str. 107–110, wydawca Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno–Edukacyjne Magazyn, Poznań 2015, ISBN 978–83–941246–3–2
 • Eugeniusz Józefowski „Warsztat twórczy przy kreacji książki artystycznej jako jedna z metod działania arteterapeutycznego” w publikacji str. 285–306 „Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno–praktyczne” – „Contemporary art. Theoretical and practical aspects” ; Redakcja naukowa: Iwona Bugajska–Bigos, Anna Steliga; Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; Rok wydania: 2015; ISBN: 978–83–63196–81-3 
  http://www.irisro.org/educonf2015june/index.html
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Edukacja sztuką jako alternatywa arteterapii w edukacji”, str. 29–37 w publikacji „Zeszyty artystyczne nr 27 ”, Wydawca Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, grudzień 2015, ISSN 1232–6682

2016

 • Eugeniusz Józefowski „Arteterapeutyczny wymiar sztuki wizualnej na przykładzie warsztatu twórczego” „The self–therapeutic dimension of visual arts on the basis of the creative workshop”, str. 25–32 „Kultura i Wychowanie” nr 11(1) 2016 półrocznik ISSN 2083–2923
  http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/
 • Eugeniusz Józefowski „15 Międzynarodowe Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń Vincenta – Warsztaty Książki artystycznej, Poznań 2016” str. 7–10, oraz „Wystawa Nad–pisane książki Eugeniusza Józefowskiego” str. 95–97 w publikacji 15 Międzynarodowe Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń Vincenta Poznań, 9–12 maja 2016, Wydawca Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno–Edukacyjne Magazyn, Poznań 2016, ISBN 978–83–941246–7–0
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz „Edukacja sztuką jako kategoria współczesnej pedagogiki” str. 189–200 w publikacji „Rzeczywistość edukacyjna tom 3 – Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki” pod redakcją naukową dr hab. Sławomira Sztobryna i dr Krzysztofa Kamińskiego, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna” Łódź, ISBN 978–83–939175–5–6

2017

 • Eugeniusz Józefowski „Wybrane aspekty profesjonalizacji i komercjalizacji kreatywności”, str 43–52 w publikacji „Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności”, redakcja naukowa Elżbieta Woźnicka, Kamila Witerska, Leszek Kuras, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2017, ISBN 987–83–7405–648–9
 • Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz, „Warsztat twórczy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością powstałą w wyniku przewlekłej choroby”, „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy“, nr 17 (10 ) 2017, str. 101–106, całość 300 stron, format 14,7 x 20,5 cm, redakcja naukowa Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017, PL ISSN 1689–6416