Wykształcenie

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Wychowania Artystycznego, 1981, magister wychowania plastycznego – dyplom z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan–Nowickiej
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1996, kwalifikacje I stopnia (dziedzina sztuki plastyczne dyscyplina malarstwo) – doktorat (promotor prof. Antoni Zydroń, recenzenci – prof. Jan Berdyszak, prof. Stanisław Kortyka)
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2000, kwalifikacje II stopnia (dziedzina sztuki plastyczne – dyscyplina grafika) – habilitacja (recenzenci: prof. Antoni Zydroń, prof. Ryszard Otręba, prof. Wiesław Karolak)
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2004, postępowanie o tytuł profesora sztuk plastycznych (recenzenci: prof. Izabela Gustowska, prof. Ryszard Otręba, prof. Wiesław Karolak)