DOROBEK NAUKOWY

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

1998

 • „Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny”, Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 1998.
 • Organizacja wystawy konferencji oraz wygłoszenie referatu na temat: „Inna książka – w rozumieniu studentów IV roku na zajęciach w Pracowni Edukacji Twórczej”. Autor wstępu, opracowania i redakcji książki po konferencyjnej zawierającej katalog obiektów z wystawy oraz wygłoszone referaty.

1998

 • II Lubelskie Forum „Sztuka i Edukacja”; temat wystąpienia „Warsztaty twórcze z dziećmi i młodzieżą na podstawie własnych doświadczeń”; Lublin 1998
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany w kulturze, sztuce i edukacji w kontekście dyskursu postmodernistycznego”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie; temat wystąpienia „Wybrane przykłady warsztatów edukacyjnych realizowanych w Pracowni Edukacji Twórczej”; Kraków 1998

1999

 • Konferencja Naukowa „Dialog i komunikacja w sztuce współczesnej”, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie; temat wystąpienia „Warsztaty twórcze jako narzędzie metodyczne na przykładzie twórczości własnej”; Cieszyn 1999

2001

 • „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja Artystyczna Dzieci i Młodzieży”; temat wystąpienia „Biblioterapia przy kreacji książki”; WSP w Zielonej Górze, 2001

2002

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i terapia”; temat wystąpienia „Praktyka sztuki jako terapia”; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, luty 2002
 • III Lubelskie Forum “Sztuka – Edukacja”; temat wystąpienia „Praktyka edukatora sztuki a koncepcja jego kształcenia”, Lublin, maj 2002, Sesja problemowa „Współczesne problemy a tradycje edukacji plastycznej w Polsce i na świecie”

2003

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka a Terapia”; temat wystąpienia „Warsztaty twórcze aktywności plastycznej w Pracowni Edukacji Twórczej”; Zielona Góra, maj 2003, Żagań, Uniwersytet Zielonogórski
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja artystyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka”; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; temat wystąpienia „Drzewo życia – warsztaty twórcze”; Toruń, wrzesień 2003
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka w Edukacji i Terapii”; Uniwersytet Śląski; temat wystąpienia „Miejsce warsztatów edukacyjno–artystycznych w obszarze sztuki na wybranych przykładach z aktywności własnej”; Ustroń 2003

2005

 • II Ogólnopolska Konferencja Edukacji Artystycznej – EDUART „Metafora – Sztuka Aktywność twórcza”; Toruń, październik 2005; temat wystąpienia „Odmienność wartości spotkania warsztatowego przy kreacji plastycznej na podstawie własnych doświadczeń”
 • Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu straconego Królestwa – kulturowe konteksty baśni”; temat wystąpienia „W poszukiwaniu Księgi”; 15 Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu; listopad 2005.

2007

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język doświadczenia religijnego”; temat wystąpienia „Projektowanie doświadczenia religijnego przy kreacji plastycznej”; Grzybowo k/Koszalina 2007

2009

 • International Conference New Architectures In Eurepean Higher Education Area”; Pedagogische Hochschule Wien; temat wystąpienia „Ten Years of State Higher Vocational Schools in Poland”; Wiedeń 2009
 • VI Międzynarodowa Konferencja „Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki”; wystąpienie 19 października „Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych na podstawie aktywności własnej”, w sekcji 1 „Edukacyjne alternatywy wspierania rozwoju i procesu twórczego”; Łódź 2009
 • Ogólnopolska konferencja „Edukacja–Sztuka–Integracja”; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; wystąpienie w części plenarnej pod tytułem „Warsztaty twórcze” oraz filmowa autotska prezentacja metod arteterapeutycznych; Warszawa 2009

2010

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podmiot–Terapia–Edukacja”; Poznań 4–5 listopada Uniwerystet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wystąpienie 4 listopada 2010 „O I Warsztatach Form Arteterapii”; Poznań 2010

2011

 • Seminarium Naukowe „Zastosowanie metod psychokorekcji w socjalno–pedagogicznej praktyce”; Białoruski Uniwersytet Państwowy BGU Fakultet Humanistyczny/ Zakład Psychologii Ogólnej i Klinicznej; Wykład pod tytułem „Areteterapia w praktyce dydaktycznej” oraz przeprowadzenie warsztatów arteterapeutycznych; Mińsk 2011
 • Seminarium Naukowe „Teoria i praktyka pomocy społecznej”; Wydział Pedagogiczno–Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Wystąpienie pod tytułem „Arteterapia przy pomocy kreacji plastycznej w praktyce dydaktycznej na przykładzie realizacji przedmiotu: Warsztaty terapii wizualnej”; Kalisz 2011
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Artystyczna „Arteterapia jako praktyka oddziaływań terapeutycznych”; Wydział Pedagogiczno–Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Organizacja konferencji oraz prezentacja referatu „II Warsztaty Form Arteterapii – Obrazy – korzenie myśli”; Kalisz 2011

2013

 • Sympozjum artystyczno – naukowe „Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego i mediacji sztuki” Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 22–23 kwiecień; organizacja sympozjum i wygłoszenie referatu pod tytułem „Kreacja wizualna w arteterapii jako przestrzeń rozwoju osobowego na podstawie prowadzonego projektu badawczego” ;Wrocław 2013
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na arteterapię! Time for Art Therapy”, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pałacyk nad Utratą, wystąpienie pod tytułem „O trzyletnim arteterapeutycznym projekcie badawczym dotyczącym zastosowania warsztatu twórczego w edukacji” Pruszków 2013
 • Konferencja Naukowa „Sztuka i Edukacja”; Wydział Artystyczny UMCS; Wystąpienie pod tytułem „Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego na podstawie realizacji autorskiego warsztatu twórczego pt. Dekonstrukcje tożsamości”; Lublin 2013
 • Seminarium Naukowo–Dydaktyczne „Dialog, monolog, cisza” podsumowujące pierwszy cykl kształcenia na kierunku grafika w PWSZ w Głogowie; Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Głogowie, wystąpienie i prezentacja multimedialna pod tytułem „Książka artystyczna jako przekaz artystyczny o multimedialnym charakterze”; Głogów 2013
 • Sympozjum „Jaka Akademia? Szkolnictwo artystyczne w nowym otoczeniu technologicznym. Stan obecny i perspektywy rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce”; Akademia Sztuki, Wystąpienie pod tytułem „Warsztaty twórcze jako metoda kształcenia wspomagająca rozwój podmiotowy” ; Szczecin 2013.
 • Międzynarodowa Konferencja „Mediacja Sztuki – nowa interakcja między artystą, dziełem a odbiorcą” ; wystąpienie pod tytułem :Warsztat twórczy jako forma sztuki współczesnej i aktywności wspierającej rozwój podmiotowy”; Wrocław Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta; 20–21 listopad 2013.

2014

 • Międzynarodowa konferencja “2nd IRI International Educational Conference”, wystąpienie w dniu 18.10.2014 roku pod tytułem “Creative workshop as a form of contemporary art and a space for subjective development”, International Research Institute s.r.o., Komarno, Słowacja (17.10.2014–21.10.2014)

2015

 • Seminarium Naukowe „Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego – teoretyczne i empiryczne aspekty zastosowania warsztatu twórczego w edukacji”, wystąpienie pod tytułem „Założenia projektu badawczego i koncepcja warsztatu twórczego „Dekonstrukcje tożsamości”, 15 maja 2015, Collegium Minus Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu: Rzeczywistość Edukacyjna na temat: „Centralne Kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki” Łódź, 12 czerwca 2015 r., wystąpienie pod tytułem „Edukacja sztuką jako kategoria współczesnej pedagogiki” . Łódź – Centrum Konferencyjne
 • VI Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo–Naukowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka” pod tytułem „Znaki i symbole”, wystąpienie pod tytułem „Znaki i symbole w procesie odkrywania tożsamości w warsztacie twórczym”, Kraków, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.

2016

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, 15–16 marca 2016 r., wystąpienie pod tytułem „Książka nad–pisana jako przykład książki artystycznej wygenerowanej z relacji do kreatywności twórcy”, Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna, Łódź.

2017

 • II Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – Kreatywne działanie”, Lublin, 25–26.04.2017 r., wystąpienie pod tytułem „Twórczość artystyczna jako jedna z możliwości profesjonalizacji kreatywności”, Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.
 • Międzynarodowa Konferencja „Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej”, wystąpienie pod tytułem „Sztuka jako sposób przeżywania i kreowania rzeczywistości na podstawie doświadczeń własnych”, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Toruń, 19–20.10.2017.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo – Naukowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka” pt. „Między religią a seksualnością. Dynamika spotkań arteterapeutycznych”, wystąpienie pod tytułem „Seksualność sztuki wizualnej czyli bez słów i z komentarzem słownym – przypadek autoetnograficzny i autoterapeutyczny”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1–2 grudnia 2017.

2018

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, wystąpienie pod tytułem „Autoterapeutyczna rola kreacji wizualnej w pracy ze sobą i innymi ludźmi”, Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi, 19–20 kwietnia 2018 roku.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo–Naukowa z cyklu „Psychiatria i sztuka” pod tytułem „Dlaczego kolaż? Możliwości formalne i wyrazowe kolażu i montażu artystycznego w sztuce profesjonalistów i outsiderów”, wystąpienie pod tytułem: „Rozważania na temat kolażu jako formy wielokrotnej aktualizacji wypowiedzi wizualnych na podstawie twórczości własnej”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16–17 listopada 2018 roku.

2019

 • II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Technika – Sztuka – Natura, prezentacja obrazu w ramach wystawy „Komunikacja – Mediacja – Sztuka”, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 9 maja 2019 roku.
 • Konferencja Naukowa „Tekstografie – edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu”, prezentacja pod tytułem „Autorska książka artystyczna – prezentacja przykładów”, Uniwersytet Wrocławski, 13, 14 maja 2019 roku.