Doświadczenie zawodowe

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 1980–1981, asystent stażysta, Lublin
Szkoła Podstawowa nr 83, 1981–1983,. nauczyciel, Wrocław
Uniwersytet Wrocławski, 1983–1985, asystent, starszy asystent, Wrocław
Autorskie Studio Plastyczne, 1985–1994, wolny zawód artysta plastyk, Wrocław
Uniwersytet Zielonogórski, 1994–2004, wykładowca, starszy wykładowca, adiunkt I stopnia, adiunkt II stopnia, profesor nadzwyczajny, Zielona Góra
Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie, 2000, adiunkt II stopnia, Katowice – Cieszyn
Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003–2004, profesor nadzwyczajny, Poznań
Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna, 2003–2004, profesor nadzwyczajny, Łódź
Akademia im. Jana Długosza, 2004–2007, profesor zwyczajny, Częstochowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, od 2004 do 2017 profesor zwyczajny, Głogów, (rektor w latach 2004–2009)
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna, 2007–2010, profesor zwyczajny, Łódź
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, od 2010 do 2012 profesor zwyczajny, Poznań
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, od 2012, profesor zwyczajny