W dniu 23.10.2023 odbył się wernisaż wystawy Miasto – Rzeka w Auli Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Placu Polskim 3/4.

Pomysłodawcą wystawy był Rafał Dutkiewicz, były prezydent Wrocławia i uczestnik konferencji naukowej Open Eyes Economy Summit, zorganizowanej przez komitet naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Wystawa towarzyszyła odbywającej się we Wrocławiu konferencji. Komisarzem wystawy był Marek Stanielewicz, który jednocześnie był autorem projektu plakatu i katalogu. W wystawie uczestniczyło pięcioro artystów. Prezentuję mój udział w tej wystawie, na którą specjalnie przygotowałem cykl czternastu obrazów.

 

Autorski tekst prof. Eugeniusza Józefowskiego, towarzyszący wystawie „Miasto – Rzeka”: O rzekach i wodzie w moim życiu.